Norden Garantivillkor

FISKARS NORDEN INTERNATIONELL BEGRÄNSAD GARANTI FÖR KNIVAR, KOK- OCH STEKKÄRL

Garantivillkor

Fiskars serie Norden med ett utbud av köksredskap och knivar har tillverkats med hjälp av avancerad tillverkningsteknik och högkvalitativa material. Våra produkter är testade och fungerar perfekt för de aktiviteter och miljöer de skapats för. Men oavsett hur noggranna vi är kan fel inträffa i tillverkningsprocessen. För att våra kunder ska få bästa möjliga användarupplevelse erbjuder vi 25 års internationell begränsad garanti mot tillverkningsfel för alla kok- och stekkärl samt knivar i serien Norden.

Garantitiden av tjugofem (25) år startar vid tidpunkten för ursprungliga detaljhandelns inköpet. Den här garantin gäller bara inom europiska unionens territorium, Schweiz, Norge, Australien, Nya Zeeland, Ryssland,

Denna tillverkargaranti gäller i tillägg till och påverkar inte återförsäljarens garantier och den varken begränsar eller ersätter lagstadgade garantier som kunden kan ha rätt till enligt nationell lagstiftning.

Garantivillkor och begränsningar

  • Garantin gäller inte när produkter används för andra ändamål än det de ursprungligen är avsedda för eller när produkter används kommersiellt/yrkesmässigt eller för uthyrning.
  • Garantin gäller inte för produkter som utsatts för reparation eller reparationsförsök som inte godkänts av Fiskars.

  Garantin gäller inte för skador orsakade av:

  • Normal förslitning vid användning;
  • Eventuella förändringar/modifieringar av produkten, om de inte påverkar produktens funktionalitet;
  • Grov hantering, oaktsamhet eller olyckshändelse, såsom att slå, bryta, tappa, släppa eller krossa;
  • Misskötsel (såsom användning av vassa föremål på ytan av kok- eller stekkärlet) eller avsiktlig skada på produkten som beror på användning som produkten inte är avsedd för eller vårdslöshet med produkten;
  • Felaktig eller otillräcklig vård (t.ex. att inte rengöra produkten efter användning enligt instruktionerna i bruksanvisningen) eller lagring;
  • Användning av olämpliga rengöringsmetoder eller ämnen, till exempel syror eller lösningsmedel.

Garantiservice

Om du upptäcker att din Fiskars Norden-produkt har tillverknings- eller materialfel ska du lämna in produkten och ett garantianspråk till den butik där du köpte den. Garantianspråk måste lämnas in skriftligen inom trettio (30) dagar från det datum då defekten upptäcks eller borde ha upptäckts. Garantianspråket måste innehålla ägarens namn, adress och telefonnummer, kvitto på och datum för inköpet, felets natur samt datum för när felet först upptäcktes. Produkten kan också returneras med vanlig post till den butik där den köptes.

Godkännande av returen är helt upp till Fiskars gottfinnande. Om returen godkänns kommer produkten att repareras eller bytas ut mot en liknande produkt, helt enligt Fiskars egen bedömning. Om det gäller en utgången modell kommer den felaktiga produkten att bytas ut mot den mest likartade modellen i gällande sortiment.

Ansvarsbegränsning

Fiskars ansvarar inte för oförutsedda, indirekta eller speciella skador eller följdskador, inklusive och utan begränsningar, skador på eller utebliven användning av utrustning, förlorad försäljning eller vinst eller fördröjning av eller uteblivet uppfyllande av denna garantiutfästelse.

Garantigivare

Fiskars Finland Oy Ab 
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland