X-series puutarhaveitsien takuuehdot

Fiskars X-series puutarhaveitset ovat valmistettu teknisesti edistyneellä valmistusprosessissa ja edelläkävijämateriaaleja hyväksikäyttäen. Tuotteemme ovat testattuja ja ne suoriutuvat erinomaisesti niille tarkoitetuista tehtävistä ja käyttöympäristöistään. Vaikka teemme parhaamme estääksemme virheet valmistusprosessissa, niitä saattaa silti aiheutua. Varmistuaksemme siitä, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tuotteensa kanssa, annamme X-series puutarhaveitsille kansainvälisen 25 vuoden vapaaehtoisen takuun valmistusvirheiden varalta.
Tämä takuu on voimassa ainoastaan Euroopan Unionin, Sveitsin, Norjan, Australian, Uuden-Seelannin, Ukrainan, Turkin ja Kazakstanin alueella.

Takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja:
Tämä takuu ei kata vahinkoa, joka aiheutuu normaalista kulumisesta, epäasianmukaisesta käytöstä, onnettomuuden vuoksi, tuotteen katoamisesta, väärinkäytöksistä, huolimattomuudesta tai tuotteeseen tehdyistä muutostöistä.

Takuu ei myöskään sovellu, kun tuotteita käytetään muihin tarkoituksiin kuin niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja kun tuotteita käytetään kaupallisissa tai ammattimaisissa tarkoituksissa.

Takuu ei kata tuotteita, joita on korjattu, korjautettu tai yritetty korjata muutoin kuin Fiskarsin valtuuttaman korjaajan toimesta.

Takuu ei kata vahinkoa, joka johtuu:
  • Siitä, ettei jälleenmyyjälle/Fiskarsille ole ilmoitettu vahingosta annetussa määräajassa.
  • Tahallisesti tuotteelle aiheutetusta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että tuotetta on käytetty sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu käytettävän
  • Käytössä kulumisesta.
  • Äärimmäisistä lämpötiloista: Kuumuus, liekit tai jatkuva yli + 40 celsiusasteen tai alle -30 celsiusasteen lämpötila.
  • Asianmukaisen huolehtimisen laiminlyömisestä kuten tuotteen puhdistamatta jättämisestä tai säilytyksestä muutoin kuin säältä ja suoralta auringonpaisteelta suojattuna.
  • Sopimattomien puhdistusaineiden tai –metodien, kuten happojen ja liuottimien, käytöstä.
  • Sääolosuhteista aiheutuneista vahingoista, kuten ruostumisesta tai värimuutoksista.
  • Takuu ei kata tuotteita, joita käytetään erityisen haastavissa tai kuluttavissa ympäristöissä kuten merellä, teollisuudessa tai jatkuvassa kosketuksessa veden, kemikaalien, tuhkan, sementin tai pölyn kanssa.

Jos Fiskars X-series puutarhaveitsessä ilmenee joko valmistusprosessin aiheuttama tai materiaaleja koskeva valmistusvirhe, sinun tulisi toimittaa tuote ja takuuvaatimuksesi siihen liikkeeseen, josta olet ostanut tuotteen. Takuuvaatimus tulee toimittaa kolmenkymmenen (30) päivän sisällä laskettuna virheen ilmenemishetkestä tai siitä päivästä, kuin se olisi viimeistään tullut huomata. Vaatimuksen tulee sisältää tuotteen omistajan nimi, osoite ja puhelinnumero, todiste ostoksesta (kuitti) ja ostoksen päivämäärä sekä virheen laatu ja se päivämäärä, jolloin virhe huomattiin. Tuote voidaan myös palauttaa postitse siihen liikkeeseen, josta tuote on alun perin ostettu.

Tuotteen palautusoikeus on yksinomaan Fiskarsin päätäntävallassa. Mikäli palautus hyväksytään, tuote joko korjataan tai korvataan samanlaisella tuotteella Fiskarsin päätöksen mukaisesti. Mikäli tuotteen valmistus on jo päättynyt, virheellinen tuote korvataan mahdollisimman samanlaisella mallilla Fiskarsin tuolloisesta tuotesarjasta.

Fiskars ei vastaa mistään epäsuorista vahingoista, mukaan lukien vahingon, joka johtuu menetetyistä myynneistä tai tuloista tai viivästyksestä tai siitä, että Fiskars ei pysty täyttämään näiden takuuehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Tämä valmistajan takuu täydentää lainmukaista takuuta ja tällä takuulla ei ole vaikutusta mahdollisiin jälleenmyyjän myöntämiin takuisiin eikä se rajoita tai korvaa mitään laillisia takuita joihin kuluttaja saattaa olla oikeutettu soveltuvan lainsäädännön mukaan. Tuotteen korvaaminen vastaavalla tai korjaaminen ei pidennä alkuperäisen takuun mukaista takuuaikaa.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10, PL 130
02150 Espoo
Suomi