All Steel -tuotteiden takuuehdot

FISKARS ALL STEEL -TUOTTEET
KANSAINVÄLINEN RAJOITETTU TAKUU

Yleiset takuuehdot

Fiskars All Steel -paistoastiasarjan tuotteet ja keittiöveitset on valmistettu edistyksellisillä valmistusmenetelmillä ja korkealuokkaisista materiaaleista. Kaikki tuotteemme testataan huolellisesti, ja tuotteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti niille suunnatuissa käyttöympäristöissä. Huolellisuudesta huolimatta tuotantoprosessissa voi joskus ilmetä virheitä. Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen takaamiseksi All Steel -tuotteilla on 25 vuoden kansainvälinen rajoitettu takuu, joka koskee tuotteiden valmistukseen ja materiaaleihin liittyviä vikoja. 25 vuoden takuuaika alkaa tuotteen ostohetkestä. Takuu on voimassa vain Euroopan unionin alueella ja seuraavissa maissa: Sveitsi, Norja, Australia, ja Uusi-Seelanti. Takuu on täysin erillinen jälleenmyyjän tarjoamista takuista eikä vaikuta niihin millään tavalla. Takuu ei myöskään vaikuta kuluttajalle laillisesti kuuluviin maa- tai aluekohtaisiin oikeuksiin.

Takuun rajoitukset

Takuu ei koske pinnoitettujen All Steel -tuotteiden pinnoitteen normaalia kulumista. Pinnoitetun pannun käyttöikää voi pidentää tuomalla sen pannuhuoltoon.

Takuu ei päde tapauksissa, joissa:

Tuotteita käytetään kaupallisiin tai ammattimaisiin tarkoituksiin tai niitä vuokrataan
Tuotteita on muunneltu, korjattu tai yritetty korjata tahojen toimesta, jotka eivät ole Fiskarsin valtuuttamia

Takuu ei kata seuraavia vikoja tai vaurioita:

Normaalit käytön jäljet kuten naarmut ja muut kulumat
Esteettiset muutokset tuotteen ulkonäköön, joilla ei ole vaikutusta tuotteen suorituskykyyn
Tuotteen väärinkäytöstä, varomattomasta tai kovakouraisesta käsittelystä johtuvat viat tai jäljet, jotka ovat syntyneet esimerkiksi tippumisen, puristumisen, lyöntien tai muiden iskujen seurauksena 
Tuotetta on käytetty tavalla, joka ei vastaa sen käyttötarkoitusta 
Tuotteen vääränlainen tai riittämätön puhdistus ja huolto, kuten hoito-ohjeiden laiminlyönti; huolimattomasta säilytyksestä johtuva ruostuminen ja muutokset tuotteen värissä
Vääränlaisista puhdistusmetodeista ja -aineista johtuvat vauriot 
               

Takuuhuollon saaminen

Kirjallinen reklamaatio tulee tehdä Fiskarsin kuluttajapalveluun yhdessä viallisen tuotteen kanssa. Reklamaation ja viallisen tuotteen voi myös toimittaa lähimpään Fiskarsin myymälään. Valitus tulee tehdä takuuajan puitteissa ja 30 päivän sisällä vian havaitsemisesta. Kirjalliseen selvitykseen tulee merkitä tuotteen omistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä tuotteen ostopäivä, lyhyt kuvaus vian luonteesta ja päivämäärä, jona vika on havaittu ensimmäistä kertaa. Reklamaation läpimeno on täysin Fiskarsin arviointikyvyn varassa. Mikäli reklamaatio hyväksytään, tuote korjataan tai korvataan uudella vastaavalla tuotteella. Mikäli kyseessä on jo myynnistä poistunut tuote, tuote korvataan toisella, viallista tuotetta ominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan eniten vastaavalla tuotteella. Tuote korjataan tai korvataan aina takuuajan puitteissa.

Korvausvastuun rajoitus

Lainsäädännön määrittelemillä tavoilla Fiskars ei missään olosuhteissa ole korvausvastuullinen muista epäsuorista tai suorista rahallisista tai aineellisista vahingoista tai tappioista kuten välineistön vioittumisesta tai rikkoutumisesta, liikevoiton pienentymisestä, tuotantokyvyn laskusta tai muista toiminnallisuuteen, liiketoimintaan, sopimuksiin, myyntiin ja tuottoihin liittyvistä tappioista, odotetuista säästöistä tai korkeammista kuluista tai kustannuksista. Fiskars ei myöskään ole korvausvastuussa takuuhuollon viiveistä tai epäonnistumisesta.

Takaaja

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10, PL 130
02150 Espoo
Suomi