Fiskars Classic -sakset

SAKSIEN KANSAINVÄLISET TAKUUEHDOT

Yleiset takuuehdot

Ikoniset Classic -sarjan sakset ovat perinteisen suomalaisen designin symboli. Tuotteemme on testattu huolellisesti ja ne suoriutuvat erinomaisesti niille tarkoitetuista tehtävistä ja käyttöympäristöistä. Vaikka teemme parhaamme estääksemme virheet valmistusprosessissa, niitä saattaa silti aiheutua. Varmistaaksemme sen, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, myönnämme Classic -sarjan saksille kahdenkymmenenviiden (25) vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta.

Kahdenkymmenenviiden (25) vuoden takuu alkaa ostopäivästä ja se on voimassa Euroopan unionissa, Sveitsissä, Norjassa, Australiassa, sekä Uudessa-Seelannissa.

Tämä valmistajan takuu täydentää lainmukaista takuuta ja tällä takuulla ei ole vaikutusta mahdollisiin jälleenmyyjän myöntämiin takuisiin eikä se rajoita tai korvaa mitään laillisia takuita, joihin kuluttaja saattaa olla oikeutettu soveltuvan lainsäädännön mukaan.

Takuun rajoitukset

Takuu ei kata:

  • tuotteiden käyttöä vuokraus- tai ammatillisessa käytössä tai kaupallisessa tarkoituksessa;
  • tuotteita, joita on korjattu, korjautettu, yritetty korjata tai muokattu muutoin kuin Fiskarsin valtuuttaman korjaajan toimesta.

Takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat:

  • normaalista kulumisesta (kuten naarmut ja hankaumat);
  • tuotteen mahdollisista ulkonäön muutoksista, elleivät ne vaikuta toimintaan;
  • väärinkäytöstä, kaltoinkohtelusta tai vahingoista, jotka johtuvat iskuista, putoamisesta tai puristuksesta;
  • väärinkäytöstä, kuten sellaisten materiaalien leikkaamisesta, joihin saksia ei ole tarkoitettu, tai muusta käytöstä kuin mihin tuote on tarkoitettu;
  • väärästä tai riittämättömästä hoidosta tai vääränlaisesta säilytyksestä (ruostuminen tai värimuutokset);
  • sopimattomista puhdistusmenetelmistä tai -aineista, kuten hapot ja liuottimet.

Takuuhuollon saamisen ehdot

Takuuvaatimus tulee toimittaa kirjallisena viallisen tuotteen kanssa lähimmälle Fiskars-jälleenmyyjälle kolmenkymmenen (30) päivän sisällä laskettuna virheen ilmenemishetkestä tai siitä päivästä, kuin se olisi viimeistään tullut huomata. Vaatimuksen tulee sisältää tuotteen omistajan nimi, osoite ja puhelinnumero, todiste ostoksesta (kuitti) ja ostoksen päivämäärä sekä virheen laatu ja se päivämäärä, jolloin virhe huomattiin.

Takuuvaatimuksen hyväksyminen on yksinomaan Fiskarsin päätäntävallassa. Mikäli palautus hyväksytään, tuote joko korjataan tai korvataan samanlaisella tuotteella yksinomaan Fiskarsin päätöksen mukaisesti. Mikäli tuotteen valmistus on jo päättynyt, virheellinen tuote korvataan mahdollisimman samanlaisella mallilla Fiskarsin tuolloisesta tuotesarjasta. Tuotteen korjaaminen tai korvaaminen samanlaisella tuotteella ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

Takuuvastuun rajoittaminen

Vallitsevan lainsäädännön sallimissa rajoissa Fiskars ei vastaa mistään epäsuorista vahingoista, mukaan lukien vahingon, joka johtuu välineiden vaurioitumisesta tai käyttökelvottomuudesta, menetetyistä myynneistä tai tuloista tai viivästyksestä tai siitä, että Fiskars ei pysty täyttämään näiden takuuehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Takuun myöntäjä

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10, PL 130
02150 Espoo
Suomi