Norden-takuuehdot

FISKARS NORDEN-SARJA
KANSAINVÄLISET TAKUUEHDOT KEITTO- JA PAISTOASTIOILLE SEKÄ VEITSILLE

Yleiset takuuehdot

Fiskars Norden-sarjan keitto- ja paistoastiat (sis. Grill Chef -tuotteet), veitset ja keittiötyövälineet on valmistettu teknisesti edistyneessä valmistusprosessissa ja korkealuokkaisia materiaaleja käyttäen. Tuotteemme on testattu huolellisesti ja ne suoriutuvat erinomaisesti niille tarkoitetuista tehtävistä ja käyttöympäristöistä. Vaikka teemme parhaamme estääksemme virheet valmistusprosessissa, niitä saattaa silti aiheutua. Varmistaaksemme sen, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, myönnämme Fiskars Norden-sarjan tuotteillemme kahdenkymmenenviiden (25) vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta

Takuu on voimassa Euroopan unionissa, Sveitsissä, Norjassa, Australiassa, sekä Uudessa-Seelannissa.

Tämä valmistajan takuu täydentää lainmukaista takuuta ja tällä takuulla ei ole vaikutusta mahdollisiin jälleenmyyjän myöntämiin takuisiin eikä se rajoita tai korvaa mitään laillisia takuita, joihin kuluttaja saattaa olla oikeutettu soveltuvan lainsäädännön mukaan.

Takuun rajoitukset

Takuu ei koske pinnoitettujen Norden-tuotteiden pinnoitteen normaalia kulumista. Pinnoitetun pannun käyttöikää voi pidentää tuomalla sen pannuhuoltoon. Takuu ei koske Norden-sarjan keittiötyövälineitä, jotka on tehty kokonaan puusta.

Takuu ei kata

  • tuotteiden käyttöä vuokraus- tai ammatillisessa käytössä tai kaupallisessa tarkoituksessa;
  • tuotteita, joita on korjattu, korjautettu, yritetty korjata tai muokattu muutoin kuin Fiskarsin valtuuttaman korjaajan toimesta.

Takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat

  • normaalista kulumisesta, kuten naarmut ja hankaumat;
  • tuotteen mahdollisista ulkonäön muutoksista, elleivät ne vaikuta tuotteen toimintaan;
  • väärinkäytöstä, kaltoinkohtelusta tai vahingoista, jotka johtuvat iskuista, putoamisesta tai puristuksesta;
  • väärinkäytöstä (kuten terävien työkalujen käytöstä keitto- ja paistoastioiden pinnalla) tai muusta käytöstä kuin mihin tuote on tarkoitettu;
  • väärästä tai riittämättömästä hoidosta (kuten riittämätön tai ohjeiden vastainen puhdistus käytön jälkeen) tai vääränlaisesta säilytyksestä (ruostuminen tai värimuutokset);
  • sopimattomista puhdistusmenetelmistä tai -aineista, kuten hapot ja liuottimet.

Takuuhuollon saamisen ehdot

Takuuvaatimus tulee toimittaa kirjallisena viallisen tuotteen kanssa lähimmälle Fiskars-jälleenmyyjälle kolmenkymmenen (30) päivän sisällä laskettuna virheen ilmenemishetkestä tai siitä päivästä, kuin se olisi viimeistään tullut huomata. Vaatimuksen tulee sisältää tuotteen omistajan nimi, osoite ja puhelinnumero, todiste ostoksesta (kuitti) ja ostoksen päivämäärä sekä virheen laatu ja se päivämäärä, jolloin virhe huomattiin.

Takuuvaatimuksen hyväksyminen on yksinomaan Fiskarsin päätäntävallassa. Mikäli palautus hyväksytään, tuote joko korjataan tai korvataan samanlaisella tuotteella Fiskarsin päätöksen mukaisesti. Mikäli tuotteen valmistus on jo päättynyt, virheellinen tuote korvataan mahdollisimman samanlaisella mallilla Fiskarsin tuolloisesta tuotesarjasta. Tuotteen korjaaminen tai korvaaminen samanlaisella tuotteella ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

Takuuvastuun rajoittaminen

Vallitsevan lainsäädännön sallimissa rajoissa Fiskars ei vastaa mistään epäsuorista vahingoista, mukaan lukien vahingon, joka johtuu menetetyistä myynneistä tai tuloista tai viivästyksestä tai siitä, että Fiskars ei pysty täyttämään näiden takuuehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Takuun myöntäjä

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10, PL 130
02150 Espoo
Suomi