Yleiset takuuehdot

Fiskars X -sarjan kirveiden neljäs ja viides sukupolvi* sekä Norden-kirveet on valmistettu teknisesti kehittyneitä valmistusmenetelmiä ja materiaaleja käyttäen. Tuotteemme ovat huolellisesti testattuja, ja ne suoriutuvat erinomaisesti niille tarkoitetuista tehtävistä ja käyttöympäristöistä. Vaikka teemme parhaamme estääksemme virheet valmistusprosessissa, niitä saattaa silti aiheutua. Varmistaaksemme, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, annamme neljännen ja viidennen sukupolven Fiskars X -sarjan kirveille ja Fiskars Norden -kirveille kansainvälisen kahdenkymmenenviiden (25) vuoden rajoitetun takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta.

Kahdenkymmenenviiden (25) vuoden takuu alkaa alkuperäisen vähittäisoston päivämäärästä. Tämä takuu on voimassa ainoastaan Euroopan unionissa, Sveitsissä, Norjassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Ukrainassa, Turkissa ja Kazakstanissa. Takuu on voimassa ainoastaan, kun tuote rekisteröidään verkossa (www.fiskars.eu/warranty) kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ostopäivästä.

Tämä takuu on lisätakuu, eikä se vaikuta jälleenmyyjän myöntämiin takuisiin eikä mihinkään lakisääteisiin oikeuksiin, joihin saatat olla oikeutettu sovellettavan velvoittavan kansallisen lainsäädännön mukaan.

Takuun rajoitukset

Takuuta ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:

 • Tuotteita käytetään kaupallisiin tai ammattimaisiin tarkoituksiin tai vuokraukseen.
 • Tuotteita on muuttanut, korjannut tai yrittänyt korjata muu kuin Fiskarsin valtuuttama korjaaja.

Takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka aiheutuvat tai johtuvatseuraavista syistä:

 • normaali kuluminen (kuten naarmut ja hankaumat)
 • tuotteen ulkonäön mahdolliset muutokset, jos ne eivät vaikuta tuotteen toiminnallisuuteen
 • väärinkäyttö, kovakourainen käsittely, huolimattomuus tai onnettomuus, esimerkiksi isku, kolhaisu, putoaminen tai murskautuminen
 • käyttötarkoitusta tai -suositusta vastaamaton käyttö
 • äärilämpötilat (kuten kuumuus, liekit tai jatkuva yli +40 celsiusasteen tai -30 celsiusasteen lämpötila)
 • asianmukaisen hoidon laiminlyönti, kuten tuotteen puhdistamatta jättäminen käytön jälkeen tai säilyttäminen muuten kuin säältä ja suoralta auringonpaisteelta suojattuna
 • vääränlainen tai riittämätön hoito tai säilytys (kuten ruostuminen tai värimuutokset)
 • sopimattomien puhdistusmenetelmien tai -aineiden, esimerkiksi happojen tai liuotinten, käyttö
 • altistuminen erityisen haastaville tai kuluttaville ympäristöille (kuten merellä, teollisuudessa tai jatkuvassa kosketuksessa veden, kemikaalien, tuhkan, sementin tai pölyn kanssa).

Takuupalvelun saaminen

Takuuvaatimus on toimitettava kirjallisena yhdessä viallisen tuotteen kanssa lähimpään Fiskarsin asiakaspalveluun takuuaikana ja kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Vaatimuksen tulee sisältää tuotteen omistajan nimi, osoite ja puhelinnumero, ostopäivämäärä sekä virheen laatu ja havaitsemispäivämäärä.

Fiskars hyväksyy takuuvaatimuksen oman harkintansa mukaan. Jos takuuvaatimus hyväksytään, tuote korjataan tai korvataan samanlaisella tuotteella Fiskarsin harkinnan perusteella. Jos tuotteen valmistus on jo päättynyt, viallinen tuote korvataan mahdollisimman samanlaisella nykyisen tuotesarjan mallilla. Tuotteen korjaaminen tai korvaaminen ei pidennä alkuperäisen takuun voimassaoloaikaa.

Vastuunrajoitus

Sovellettavien lakien rajoissa Fiskars ei ole missään olosuhteissa vastuussa minkäänlaisista liitännäisvahingoista, epäsuorista, erityisistä tai seurannaisvahingoista, minkäänlaisista laitteiden vaurioista tai seisonta-ajasta, voiton, tuottavuuden, toiminnallisuuden, liiketoiminnan, sopimusten, myynnin, tulojen tai odotettujen säästöjen menetyksistä, kustannusten kohoamisesta taikka takuupalvelun viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä.

Takaaja

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10, PL 130
02150 Espoo
Suomi

*Neljännen sukupolven Fiskars X -sarjan kirveen tunnistaa 13-merkkisestä sarjanumerosta, joka on kirveen takapuolella. Sarjanumeron ensimmäisen kirjaimen jälkeen tulee olla yksi seuraavista kirjainyhdistelmistä: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH ja AI Esimerkiksi seuraava sarjanumero sisältää kirjainyhdistelmän AD, joka kertoo tuotteen olevan neljännen sukupolven Fiskars X -sarjan kirves: EADL6234234237