Vårt ursprung

Från 1649 till idag.

På 1600-talet grundades flera järnbruk i Finland. I västra Nyland fanns omfattande skogar, outnyttjad vattenkraft och goda vattenleder, vilket gjorde området till ett utmärkt centrum för den finländska järnindustrin. Antskogs bruk grundades kring år 1630 och bruket i Billnäs år 1641. Fiskars grundades 1649 och är idag ett av de äldsta företagen i västvärlden.

Fiskars Group

Fiskars är en del av Fiskars Group, det globala hemmet för designdrivna varumärken för hem och trädgård. Tillsammans skapar vi minnesvärda ögonblick tack vare vår passion för varumärket, vårt konsumentfokus och vår framåtblickande strävan att utforma morgondagens klassiker – och vi drivs av ett gemensamt mål: Att utveckla banbrytande design som gör vardagen till något utöver det vanliga.

Fiskars är en del av Fiskars Group, det globala hemmet för designdrivna varumärken för hem och trädgård. Tillsammans skapar vi minnesvärda ögonblick tack vare vår passion för varumärket, vårt konsumentfokus och vår framåtblickande strävan att utforma morgondagens klassiker – och vi drivs av ett gemensamt mål: Att utveckla banbrytande design som gör vardagen till något utöver det vanliga.

Letar du efter nya karriärmöjligheter?

Från 1649 till idag

Vi bygger vidare på århundraden av stolthet, passion och design. Dagligen.

En blygsam start

Det hela tog sin början 1649 när Peter Thorwöste fick tillstånd att bygga en masugn och en smedja i den lilla byn Fiskars.

Från järn till koppar

År 1783 övertogs järnverket av familjen Björkman och produktion övergick till att fokusera på bearbetning av kopparmalm från en närbelägen koppargruva.

Innovationernas tidsålder

År 1832 grundade Fiskars Finlands första besticktillverkning för att utöka sortimentet till att innefatta gafflar och det som med tiden skulle bli hela världens favoritsaxar.

Först med maskinbearbetning

År 1837 införde Fiskars ännu en nyhet i Finland, när en maskinverkstad grundades i byn och de började tillverka en av de första ångmotorerna i världen.

1649 – Fiskars järnbruk grundas

När järnbruket grundas i Fiskars lyder Finland under svenskt styre. Under 1600-talet är Sverige en av Europas största producenter av järn. 1649 får Peter Thorwöste tillstånd att bygga en masugn och stångjärnshammare i Fiskars och att framställa gjutjärn och smidesprodukter. Järnmalmen som används köps främst in från Utö-gruvan i Stockholms yttre skärgård och större delen av det stångjärn som produceras på järnbruket skickas till Sverige för att säljas på järnmarknaden i Gamla stan i Stockholm. I Fiskars används järnet även för att göra spikar, tråd, knivar, hackor, järnbeslagna hjul och annat.

1700-talet – Från järnverk till kopparverk

1783 tas bruket över av familjen Björkman och produktionen inriktas på att förädla kopparmalm från den närliggande koppargruvan Orijärvi. Vid 1800-talets början finns det inte mycket koppar kvar i Orijärvi-gruvan, och 1802 stängs därför masugnen. Sedan dess har det inte skett någon basproduktion av järn på Fiskars bruk.

1822 - släkten Julins era på Fiskars börjar

1822 köper apotekaren Johan Jacob Julin (senare von Julin) från Åbo Fiskars järnverk och bruk. Under hans tid utvecklas bruket aktivt och produktionen inriktas på järnförädling. När Finlands första finsmedja grundas 1832 utökas produktutbudet till att förutom knivar även omfatta gafflar och saxar. 1837 är Fiskars först med en annan nyhet i Finland, då en maskinverkstad grundas i bruket. På 1830-talet tillverkas även Finlands första ångmotor i verkstaden. Fiskars tradition av reformer och innovation har sina rötter i den här perioden. Många sociala reformer genomförs också under Julins tid som ägare: bruket får till exempel egen skola och eget sjukhus. Jordbruket i bruket förbättras avsevärt. Fiskars har haft ett betydande inflytande på det finska jordbruket och under den här tiden tillverkas över en miljon plogar på Fiskars plogverkstad. Under Julins ledning blir Fiskars känt för sina jordbruks- och hushållsredskap och namnet Fiskars blir synonymt med hög kvalitet.

Fiskars växer och utvecklas

Fiskars växte genom förvärvet av Inha Works i Etseri samt företagen Billnäs Bruk Ab och Oy Ferraria Ab.

Släkten Julins era

Johan och Albertina Julins äldsta son föddes 5 augusti 1787. Han döptes till Johan Jacob Julin, men använde alltid namnet John. Han adlades 1849 och hans tid vid bruket visade sig bli en av de viktigaste i järnbrukets historia.

Bättre stål för bättre verktyg

Fiskars produktivitet förbättrades när nya sätt att behandla stål utvecklades. Produktsortimentet utökades och Finlands första fabrik för metallfjädrar grundades.

Fiskars börsnoteras

1915 noteras Fiskars på Helsingforsbörsen. Aktiebrev nummer 377, tillhörande Albert von Julin.

1883 – Fiskars ombildas till aktiebolag

När J.J. Julin dör tas järnbrukens ledning över av en förmyndarstyrelse. Undan för undan skiftas makten över till Emil Lindsay von Julin och aktiebolaget Fiskars grundas. 1915 börsnoteras Fiskars på Helsingforsbörsen.

1918 – Fiskars växer och utvecklas

Produktiviteten på järnbruken ökas genom att bättre metoder för att bearbeta stål tas fram och genom att valsverket i Åminnefors rustas upp. Produktutbudet utökas och Fiskars grundar Finlands första fabrik för metallfjädrar. Företaget förvärvar även Inha bruk i Ähtäri samt företagen Billnäs Bruks Ab och Oy Ferraria Ab.

1929 – den stora börskraschen och depressionen

Den finska ekonomin drabbas också av den stora börskraschen 1929 och detta tvingar Fiskars att slå av på expansionstakten. I Finland är följderna av kraschen kännbara ända till mitten av 1930-talet. Det är inte förrän i slutet av andra världskriget som ledningen på Fiskars kan förverkliga sina planer på att omforma företagsstrukturen och bana väg för massproduktion.

Massproduktionens födelse

Efter att ha uthärdat såväl den stora depressionen som andra världskriget kunde Fiskars ledning äntligen göra verklighet av planerna på att omstrukturera företaget för massproduktion.

De första orange handtagen

Företagets stora kunnande inom metall, införandet av plast i verksamheten genom förvärv och viljan att experimentera leder till att Fiskars tillverkar världens första saxar med plasthandtag 1967.

Mammas specialsaxar

Vår lätta, ergonomiska design fungerade så bra att många hemmasömmerskor såg till att ingen annan i familjen fick röra dem och de gömdes undan till specialprojekt.

Intåget i den nya världen

Tack vare att saxarna med orange handtag blev så populära kunde Fiskars inleda en expansion som började med att en fabrik grundades i USA 1977.

1967 – Fiskars tillverkar världens första sax med plasthandtag

Saxen med de orange plasthandtagen är en av Fiskars mest kända produkter. Men hur kom det sig att handtagen blev just orange?
När den första prototypen ska tillverkas 1967 vill designern att saxen ska ha svarta, röda eller gröna handtag. När de första exemplaren ska produceras bestämmer sig maskinoperatören för att göra slut på den orange färg som redan finns i maskinen. Detta innebär att prototypen tillverkas i fyra olika färger, och av dessa blir orange och svart mest populära. Ett beslut måste fattas och efter en intern omröstning på Fiskars är det orange som segrar.

Färgen, Fiskars Orange™, registrerades officiellt som ett varumärke i Finland 2003 och i USA 2007.

1977 – Fiskars saxfabrik grundas i USA

Fiskars börjar expandera genom att grunda en saxfabrik i USA. Att etablera sig i världens starkaste ekonomi, USA, visar sig vara ett klokt val. Det blir en utgångspunkt för den internationella handeln, en växande marknad och värdefulla affärsmässiga och professionella erfarenheter.

Vi fortsätter revolutionen med orange handtag

Vi utgår från den innovationslusta som gav oss vår start och fortsätter att hitta sätt som gör våra verktyg bättre och smartare.

Amplify™-saxarna

Våra otroliga Amplify-saxar har samma välbekanta känsla i de orange handtagen och en kraftfull design. De kan klippa genom tjocka tyger och material som andra saxar inte klarar av.

Prisbelönt design

Fiskars verktyg har vunnit priser som Red Dot Award, Good Design Award, Popular Mechanics Green Design Award, Ease-of-Use Commendation med flera.

Ett internationellt varumärke

Våra ikoniska saxar med orange handtag har erhållit officiellt varumärkesskydd i USA, Finland och Kanada. Det säkerställer att alla orange handtag du ser är våra.

Över en miljard sålda

Den otroliga designen på våra saxar med orange handtag har gjort dem till en favorit världen över, med över en miljard sålda sedan de skapades 1967.