Fiskars Group återkallar skeden Fiskars Functional Form™ producerad 20 Juni 2020

Fiskars Group har upptäckt att ett parti av skeden Fiskars Functional Form™ kan innehålla PAA (primära aromatiska aminer) med värden över acceptabla gränser. Då detta är en produkt som används i kontakt med livsmedel kan en potentiell hälsorisk inte uteslutas.

Vi rekommenderar därför att följande produkt återkallas med omedelbar verkan:

Produkt: Fiskars Functional Form™ Sked
Produktkod: 1027299
Partikod: 200620
EAN: 6424002009665

Det specifika partiet, producerat 20 juni 2020, kan identifieras via koden på baksidan av förpackningen, ovanför streckkoden, eller via stämpeln i skaftet på skedens baksida. Alla produkter av detta parti ska därför plockas bort för försäljning. 

I juli 2020 återkallade vi en begränsat parti av samma produkt, som producerats i december 2019. Vi tar produktkvalitet på största allvar och har sedan juli noggrant undersökt tillverkningen av produkten i fråga. Från och med juli och framåt, har vi infört flera uppgraderingar av kontrollpunkterna i vår produktionsprocess för att säkerställa att liknande situationer inte kommer att upprepas. Dessutom har vi ökat mängden testningar. Partiet i fråga har producerats innan föregående produktionsparti identifierades och processen uppgraderades.

Detta gäller ej för skedar i serien Functional Form som producerats under en annan period eller för andra produkter i serien Functional Form. För att säkerställa detta har vi tillfälligt stoppat vissa Functional Form silikonredskap för leverans. 

Om du har köpt artikeln som beskrivs ovan, vänligen returnera den till butiken för återbetalning eller för byte till en produkt som har producerats under en annan period.

Så här identifierar du koden för aktuellt parti:

Koden finns på baksidan av förpackningen ovanför streckkoden. Partikod 200620.
Om du har kasserat förpackningen hittar du en markering på baksidan av skeden. Pilen pekar mot 6 och siffrorna 2 och 0 finns tryckta på varsin sida om pilen.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan ha orsakat er. Fiskars har alltid säkerhet som högsta prioritet. Våra produkter är tillverkade med avancerad teknik och material av högsta kvalitet. Vi testar kontinuerligt våra produkter för att säkerställa att de följer riktlinjerna för de användningsområden och miljöer de är skapade för. Vi tar detta på största allvar och har sedan juli ägnat särskild uppmärksamhet åt produktionsprocessen för våra produkter.

Vi strävar ständigt efter att möta våra kunders och konsumenters förväntningar på att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi uppfyller detta.

För mer information vänligen kontakta oss via:
Telefon: 042 36 11 50, måndag–fredag 08:30–14:30 med undantag för svenska helgdagar.
E-mail: consumerservice.se@fiskars.com

 

Fiskars Group återkallar Skeden Fiskars Functional Form™ producerad 23 december 2019

Fiskars Group har upptäckt att ett parti av skeden Fiskars Functional Form™ kan innehålla PAA (primära aromatiska aminer) med värden över acceptabla gränser. Då detta är en produkt som används i kontakt med livsmedel finns det en potentiell hälsorisk.

Vi rekommenderar därför att följande produkt återkallas med omedelbar verkan:

Produkt: Fiskars Functional Form™ Sked
Produktkod: 1027299
Partikod: 191223

Det specifika partiet, producerat 23 december 2019, kan identifieras via koden på baksidan av förpackningen, ovanför streckkoden, eller via stämpeln i skaftet på skedens baksida. Alla produkter på lager av detta parti har begärts att plockas bort för försäljning på alla försäljningsställen. Detta problem gäller ej för skedar i serien Functional Form som producerats under en annan period eller för andra produkter i serien Functional Form.

Om du har köpt artikeln som beskrivs ovan, vänligen returnera den till butiken för återbetalning eller för byte till en produkt som har producerats under en annan period.

Koden finns på baksidan av förpackningen ovanför streckkoden.
Om du har kasserat förpackningen hittar du en markering på baksidan av skeden. Pilen pekar mot 12 och siffrorna 1 och 9 finns tryckta på varsin sida om pilen.
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan ha orsakat dig. Vi strävar kontinuerligt efter att möta våra kunders och konsumenters förväntningar när det gäller att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet och tar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi tillgodoser dessa behov.

Q & A

1. Varför återkallar Fiskars skeden Fiskars Functional Form?

Vi har rekommenderat att återkalla skeden Fiskars Functional Form™ med artikelnummer 1027299, partikod 191223 och 200620 med omedelbar verkan då vi har upptäckt att produkten kan innehålla PAA (primära aromatiska aminer) med värden över acceptabla gränser. Då detta är en produkt som används i kontakt med livsmedel finns det en potentiell hälsorisk.

Det specifika partiet, producerat 23 december 2019 och 20 juni 2020, kan identifieras via koden på baksidan av förpackningen, ovanför streckkoden, eller via stämpeln i skaftet på skedens baksida. Alla produkter på lager av dessa partier har anmodats att plockas bort för försäljning på alla försäljningsställen. Detta problem gäller ej för skedar i serien Functional Form som producerats under en annan period eller för andra produkter i serien Functional Form.

2. Vilka åtgärder gör Fiskars för att förhindra användande av produkten?

Produkten har omedelbart stoppats för beställningar internt och vi undersöker förnärvarande grundorsaken till problemet och vi utför ytterligare tester av produkten. Alla leveranser av produkten har stoppats tills problemet är löst.

Vi informerar samtidigt våra kunder och enskilda online kunder om ärendet. Vi har rekommenderat våra kunder att ta bort alla produkter från dessa specifika partier från alla försäljningsställen samt att kontakta sin Fiskars säljrepresentant för ersättningsprodukter. Vi har även tillhandahållit våra återförsäljare med information riktat till slutkonsumenter för visning i butiker som råder konsumenter som har köpt produkten att returnera den aktuella produkten till butik för återbetalning eller att byta till en produkt från ett annat parti.

3. Finns det någon hälsorisk för konsumenter vid användning av produkten? Vilka potentiella hälsoproblem kan orsakas?

Det finns en minimal hälsorisk vid kortvarig exponering men återkallelsen av produkten har gjorts snabbt och inom en säker tidsram. Användning under en lång tid kan på längre sikt potentiellt leda till en hälsorisk. Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att eliminera denna risk genom att reagera snabbt och återkalla produkten.

4. Är det säkert att använda andra produkter i serien Functional Form?

Säkerhet är en av våra högsta prioriteringar. Våra produkter tillverkas med den senaste tillverkningstekniken och av avancerade material. De har testats och fungerar utmärkt för de aktiviteter och miljöer de är designade för.
Vi har rekommenderat att återkalla den enskilda produkten Fiskars Functional Form™ sked med artikelnummer 1027299, från partiet 191223 tillverkat 23 december 2019 samt partiet 200620 tillverkat 20 juni 2020. Problemet gäller inte andra artiklar i Functional Form sortimentet eller set i två eller 3-delars som innehåller Fiskars skeden Functional Form™ Spoon med artikelnummer 1027299. 

5. Hur kan det aktuella partiet identifieras?

Det berörda partierna, producerat 23 december 2019 och 20 juni 2020, kan identifieras från partikoden 191223 och 200620 på baksidan av förpackningen ovanför streckkoden. Om förpackningen har kasserats, finns det en märkning på baksidan av skeden, där pilen pekar på 12 och 1 och en 9 är tryckt på endera sidan av pilen eller, där pilen pekar på 6 och 2 och en 0 är tryckt på endera sidan av pilen.

6. Var har dessa partier i fråga sålts?

Parti 191223 har sålts i Europa, Ryssland, Storbritannien samt Australien och parti 200620 i Europa, Australien samt Nya Zeeland via Fiskars-partners och vår egen Fiskars webbutik. Vi har informerat våra återförsäljare och de enskilda online-kunderna har också informerats om saken.

7. Hur många artiklar innehåller det aktuella partiet?

Partierna i fråga är begränsade, parti 191223 har distribuerats mellan mars och slutet av maj och parti 200620 mellan augusti och början av november till våra kunder.

8. Var har partierna i fråga producerats?

Partierna i fråga har producerats av en av våra leverantörer i Kina.

9. Hur byter jag ut min gamla återkallade produkt mot en ny?

Vi råder dig att returnera produkten till butiken där du köpt varan för att byta till en produkt från ett annat parti, om detta inte är möjligt var vänlig att gå till din närmaste Fiskars återförsäljare.

10. Jag har inte kvar kvittot, kan jag fortfarande lämna tillbaka produkten?
 
Ja, du kan fortfarande returnera eller byta ut produkten. Partiet i fråga kan identifieras från partikoden 191223 eller 200620 på baksidan av förpackningen ovanför streckkoden. Om du har kastat förpackningen kan du identifiera produkten via en stämpel på baksidan av skeden, där pilen pekar på 12 och 1 och en 9 är tryckt på endera sidan av pilen eller, där pilen pekar på 6 och 2 och en 0 är tryckt på endera sidan av pilen.

11. Vad gör Fiskars för att förhindra liknande fall i framtiden?

Att säkerställa högsta kvalitet på våra produkter och tjänster är en av Fiskars högsta prioriteter. Vi strävar kontinuerligt efter att möta våra kunders och konsumenters förväntningar när det gäller att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet och vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi uppfyller dessa behov.

Alla i vår värdekedja ansvarar för att säkerställa kvaliteten i alla våra processer. Nya produkter och förändringar av produkter eller processer designas och testas för att överträffa våra kunders förväntningar. Vi förbättrar kontinuerligt våra produkter och processer för att leverera vårt kvalitetslöfte samt effektivitet.

För mer information vänligen kontakta oss via:
Telefon: 042 36 11 50, måndag–fredag 08:30–14:30 med undantag för svenska helgdagar.
e-mail: consumerservice.se@fiskars.com