Skörd

Från gård till kök. Från jord till tallrik. Från frö till bord.

Skörd är inte bara att plocka frukter grönsaker och bär från din egen trädgård - det är också en önskan om hälsosammare val, ett engagemang och många timmars arbete. Det är både en resa, med sunda resultat du kan dofta, röra, njuta och dela med dig av, och en upplevelse - som kan göras ännu roligare med rätt verktyg.

Nu kan du skörda i din egen trädgård med en massa nya spännande redskap som gör det roligare och skonsammare både för dig, men inte minst för växterna runt dig.