Sommarbeskärning

Träd och buskar ska beskäras på vårvintern eller under sommaren, beroende på art. Bästa perioden för beskärning under sommaren är under den så kallade JAS-perioden, som står för juli, augusti, september.

Äppelträd kan beskäras både på våren och sommaren. Det är enklare på våren då det är lättare att se grenarna som ska bort, när bladen inte är i vägen. Däremot är det en fördel att beskära dem under JAS-perioden då det fortfarande full fart på tillväxten och såren efter beskärningen snabbt läker ihop. 

Om du tar bort sjuka eller döda grenar kan du ta bort när som helst.

Börja med att bedömma trädet och gör en plan. Tänk igenom vilken form trädet har och föreställ dig hur du vill att slutresultatet ska bli.

Ta först bort skadade eller torra och döda grenar. Fiskars sekatörer och grensaxar med mothåll är särskilt anpassade för att klippa torra och döda grenar.

När du beskär färska grenar och skott, använd Fiskars sekatörer och grensaxar med sidoskär. Undvik att ta bort grenar tjockare än 10 cm, så att trädet har en chans att läka. Fiskars Trädgårdssågar är små och smidiga för trädgårdsarbete och borttagning av oönskade grenar. Se till att dina redskap är vassa för att få rena snitt.

Trimning och uttunning av trädetkronan ger bättre luftflöde och gör det möjligt för mer ljus att nå frukten. Skär också bort grenar som växer mot insidan av trädkronan eller grenar som gnuggar varandra.

Det rätta stället att beskära eller såga av grenar ligger nära trädstammen. Var dock försiktig så att du inte beskär eller sågar för nära stammen eftersom du kan skada grenkragen, vilket är en viktig del av trädet. Grenkragen har allt trädet behöver för att läka och återhämta sig från beskärningssåren, så se till att klippa grenen strax efter grenkragen.

Träd är ganska tåliga och kan återhämta sig från olika typer av beskärningsmetoder. Skär dock inte mer än nödvändigt, eftersom varje skär påverkar trädets eget skyddssystem. Om du behöver trimma trädet hårt, kan det vara en bra idé att dela beskärningen över flera år.