Förskolesaxar

Barn i åldrarna två till fyra år lär sig nya och spännande saker varje dag. En av dessa saker är att hålla i en sax och trycka ihop den för att klippa i saker. Förskolesaxarna är Fiskars säkraste barnsaxar. De är utvecklade för att stödja barnen i arbetet med att lära sig dessa grundläggande livskunskaper. Nybörjar- och övningssaxarna för förskolebarn ger barnen möjlighet att hålla i saxarna på flera olika sätt. Saxarnas fjädermekanism öppnar dessutom saxarna automatiskt för att barnen ska kunna börja med att fokusera på att trycka ihop saxarna och klippa i saker. Den roliga designen har dessutom gjort att Fiskars barnsaxar med djurmotiv sedan länge är förskolebarnens favoriter.

Fiskars har utvecklat en serie saxar som lär förskolebarn och mycket små barn hur de ska hålla i och trycka ihop en sax och klippa i saker. Nybörjarsaxarna är avsedda för de allra yngsta användarna. Dessa saxar har plastskär som kan klippa i papper och handtag utan fingeröglor som gör det enkelt för även de minsta händerna att få grepp om och hålla i handtagen på olika sätt. De fjädrar även ut automatiskt för att låta barnen fokusera på att lära sig rörelsen för att trycka ihop saxens skär. När förskolebarnen har börjat lära sig den här rörelsen kan de sedan gå vidare och utveckla sin motorik med hjälp av övningssaxarna.

Ett reglage aktiverar en fjäder som öppnar skären automatiskt efter varje klipp. När barnet är redo att prova en full klipprörelse med öppning och stängning av saxen ställer du bara reglaget i läget som inaktiverar fjädern. Förskolesaxarna hjälper ditt barn att utveckla dessa viktiga färdigheter och ger unga kreatörer möjlighet att uttrycka sig på ett roligt och säkert sätt.