PowerGear™ X-seriens garantivillkor

Fiskars PowerGear™ X-serien har tillverkats med hjälp av avancerad teknik och hållbara material. Våra produkter är testade och presterar utmärkt för de aktiviteter och miljöer de skapats för. Ibland kan det uppstå fel i tillverkningsprocessen, oavsett hur försiktiga vi är. För att säkerställa att våra konsumenter får bästa möjliga användarupplevelse ger vi 25 års internationell begränsad garanti på eventuella tillverkningsfel i Fiskars PowerGear™ X-serien.

Denna garanti gäller exklusivt inom Europeiska unionens territorium, Australien, Kazakstan, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Turkiet och Ukraina.

Följande villkor gäller för garantin:

Garantin gäller inte när produkter används för andra ändamål än vad de ursprungligen är avsedda för och när produkter används för kommersiella/professionella eller uthyrningsändamål.

Garantin täcker inte produkter som har genomgått reparationer eller reparationsförsök som inte godkänts av Fiskars.

Garantin utesluter skador till följd av:

• Försumlighet eller modifiering av produkten
• En olycka
• Förlust av produkt
• Underlåtenhet att inom rimlig tid underrätta återförsäljaren/Fiskars om att skadan uppstått;
• Skador som orsakats av produkten till följd av användning som inte är avsedd för produkten eller missbruk av produkten;
• Slitage under användning, normalt slitage;
• Extrema temperaturer; Värme, eld, kontinuerlig värme över +40 grader Celsius eller under -30 grader Celsius
• Underlåtenhet att följa lämplig skötsel såsom rengöring av produkten efter användning och förvaring skyddat från väder och direkt solljus
• Användning av olämpliga rengöringsmetoder eller ämnen; såsom syror eller lösningsmedel
• Defekter orsakade av väderförhållanden; såsom rost eller färgförändring
• Garantin gäller inte i särskilt aggressiva eller korrosiva klimat som marin eller industriell eller konstant kontakt med vatten, kemikalier, aska, cement eller damm.

Om du hittar fel på utförande eller material på Fiskars PowerGear™ X-produkt, bör du lämna in produkten och ett garantianspråk till butiken där varan är köpt. Garantianspråk måste göras skriftligen inom trettio (30) dagar från det att defekten upptäcks eller borde ha upptäckts. Garantianspråket ska innehålla köparens namn, adress och telefonnummer, bevis och datum för köpet, felets art och datum då det först upptäcktes. Produkten kan även returneras med vanlig post till butiken varan är köpt i.

Godkännande av returen sker av Fiskars. Om den godkänns kommer produkten att repareras eller ersättas med en liknande produkt efter av Fiskars. Vid utgående modeller kommer den felaktiga artikeln att ersättas med den mest lika modellen ur nuvarande sortiment.

Fiskars ansvarar inte för oförutsedda eller indirekta följdskador, inklusive skada på eller förlust av användning av annan utrustning, förlorad försäljning eller vinst eller försening eller underlåtenhet att uppfylla denna garantiåtagande.

Denna garanti som tillhandahålls av tillverkaren är ett komplement till och har ingen effekt på garantier som tillhandahålls av återförsäljaren och den begränsar eller ersätter inte heller några lagliga garantier som en kund kan ha rätt till enligt nationell lagstiftning.

Ersättningen eller reparationen av produkten förlänger inte giltighetstiden för den ursprungliga garantin.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland