Så fröer som gynnar bin

Alla som älskar trädgårdar vet hur mycket vi har bin och andra pollinatörer att tacka för. När trädgården börjar vakna till liv igen efter vintern är surret från hårt arbetande bin ett tydligt tecken på en natur i balans. Det finns 25 000 biarter i världen, men populationerna håller på att minska kraftigt. De senaste åren har tre humlearter dött ut och bland vildbina är nästan en av tio arter i Europa hotad, enligt den europeiska rödlistan för bin. Vad kan vi göra för att hjälpa dem?

Fiskars fortsätter att stötta Naturskyddsföreningen

Vi fortsätter att stötta Naturskyddsföreningen och kampanjen Operation: Rädda bina. Initiativets målsättning är att öka kännedomen kring binas allvarliga situation och hotet mot den biologiska mångfalden. Vi vill bidra till att bevara den biologiska mångfalden, gör det du också genom att klicka på länken nedan.

Så kan du hjälpa bina

Du kan också hjälpa till och få bin och andra insekter att trivas genom att öka den biologiska mångfalden i din trädgård.
Här är några tips som hjälper dig att komma igång:

Bygg ett bihotell

Många bin lever solitärt och bygger gärna i trä eller bambu. Och har du gott om plats kan du bygga ett eget bihotell, eller köpa ett färdigt. Ställ hotellet någonstans där det är skyddat från regn och blåst. Vips, så har du skapat ett hotell som är öppet hela dygnet, året runt!

Låt naturen göra en del av arbetet

Skapa en vild del av din trädgård, t.ex. en miniäng full av vilda blommor. Låt mindre döda grenar ligga kvar och undvik att räfsa bort alla döda löv. De ger skydd åt våra små insekter.

Låt gräsklipparen stå

Klipp gräset mer sällan och låt gräsmattans vilda blommor få slå ut. När gräset är lite längre torkar det inte heller ut lika lätt i värmen.

Välj miljövänlig ogräsrensning

Undvik bekämpningsmedel och ogräsgifter, eftersom de också är giftiga för bin och andra pollinatörer. Innan du börjar utrota ogräs i trädgården kan du fråga dig själv om de verkligen är skadeväxter. Kommer de att ta död på dina plantor eller har de en mer övergående effekt?

Ställ ut skålar med vatten i trädgården

Under varma somrar kan djuren behöva hjälp att få tag i vatten. Ställ ut några skålar med vatten på skuggiga platser. Se till att fylla på dem med rent vatten då och då. Lägg i småstenar och pinnar som flyter, så att bina kan landa och dricka utan att drunkna.

8 tips när du ska välja växter

Något för alla

Växter som ger bra näring åt honungsbin är inte nödvändigtvis lika bra för vilda bin. Däremot passar alla växter som är bra för vilda bin också för honungsbin. En tumregel är därför att välja prydnadsväxter som de vilda bina älskar.

Använd helst inhemska växter

Växter från andra länder eller områden kan vara invasiva och skada ekosystemet. Inhemska växter är bättre för miljön och ger mat åt pollinatörer.

Tänk lila

Det är ingen hemlighet att bin älskar blommor med färg – och särskilt lila blommor. Varför är det så? Jo, lila är en av de färger som bin ser tydligast.

Bästa balkongblommorna

Geranium (nävor) och petunior är väldigt vackra på balkongen men har inte mycket att erbjuda bina. Som tur är finns det många alternativ – krasse, blåeld, blåklockor och doftande lavendel är några exempel. Varför inte prova blommande örter?

Sätt lökarna på hösten

Med lite framförhållning kan du sätta dina vårblommande lökar på hösten. Då får bina tillgång till både pollen och nektar när våren kommer.

Mat åt bina under hela säsongen

Vilda bin behöver kunna hitta mat från vår till höst. Därför är det bättre att välja växter som blommar under lång tid.

Välj ekologiskt

När du handlar till trädgården är vårt tips att välja ekologiska fröer och växter av god kvalitet. Kemikalier är giftiga för vildbin och kan skada eller döda både dem och deras avkomma.

Enkla eller fyllda blommor?

När du väljer växter bör du tänka på att det finns varianter med enkla eller fyllda blommor. Enkla, öppna blommor är bättre för bina, eftersom de lättare kan komma åt nektar och pollen.

Naturens små hjälpredor

Bin har utvecklats tillsammans med de blommande växterna och är ett underbart exempel på en natur i harmoni. Blommorna använder doft och färg för att locka till sig bina och förser dem sedan med nektar och pollen. När bina flyger mellan blommorna överför de pollen och hjälper växterna att föröka sig. Det gäller inte bara våra trädgårdsplantor utan också de växter vi odlar för mat och träden som förser oss med syre. Många av oss är som lyckligast när vi sår våra fröer och föreställer oss hur vackert det kommer att bli. Men utan det hårda arbete som bin och andra pollinatörer gör skulle inte mycket av det växa. Orsaken till att bina minskar i antal är främst förlusten av habitat, som orsakas av både intensivt jordbruk och urbanisering. Till det kommer klimatförändringar och giftiga bekämpningsmedel som förvärrar problemet.