Så väljer du rätt spade eller skyffel

Välj det redskap som passar bäst för varje arbetsuppgift. Det finns tre huvudtyper: spetsiga spadar för grävning, rundade spadar för plantering och fyrkantiga skyfflar för att flytta löst material.

För grävning: Spetsig spade

Den spetsiga spaden (som också kallas för grävspade) är en mångsidig spade som är lätt att känna igen. Det är den man i första hand väljer för olika typer av grävning, oavsett om det gäller hård eller lös jord. Den klarar också att kapa rötter. Om du bara vill ha ett grävredskap ska du välja en spetsig spade.

Den vassa kanten gräver ner i hård och stenig mark och hugger också av envisa rötter.

För plantering: Rundad spade

Den rundade spaden kallas också för planterings- eller trädgårdsspade. Den är perfekt för att gräva planteringsgropar eller kantskära rabatter och andra planteringar.

Slipningen gör att du kan gräva, plantera och kantgräva även i grässvål.

För skyffling: Skyffel

Den fyrkantiga skyffeln är lätt och perfekt när du behöver flytta högar av löst material. Det fyrkantiga bladet gör att den rymmer mycket mer än de spetsiga och rundade spadarna.

Den breda skopan skyfflar effektivt jord, sand, grus och andra bulkmaterial.

Redskapets anatomi är viktig

Alla spadar och skyfflar består av tre delar: handtag, skaft och blad (eller skopa). Redskapets design och material i respektive del avgör hur djupt du kan gräva och hur snabbt du kan skyffla. Om du förstår hur de olika delarna påverkar ditt arbete blir det lättare att välja rätt redskap för uppgiften.